Ser behov for å utvide: – Gått mye bedre enn forventet