Hadde han kjørt én kilometer i timen mindre, ville han trolig sluppet fengsel