Økning i klagesaker - nå vil det bli stilt strengere krav