Enda en grunn til å reise til Romsdalen: – Miljøet er voksende