Dette viser rapporten fra første halvår fra Åknes/Tafjord Beredskap IKS.

Det interkommunale selskapet har laget en rapport basert på kontinuerlige målinger. Resultatet er som forventet og omtrent som åra før. Mannen siger sakte, men sikkert i jevnt tempo.

Det vil si; man har målt noe større bevegelse i perioden november-desember 2009 og i midten av mai til midten av juni i år.

200 meter djupt

Målingene foretas foreløpig med to lasere, et strekkstag, fire tiltmeter og en bakkeradar. Nå skal langt mer utstyr på plass.

Man er i ferd med å forberede kjerneboring i fjellet. Det skal bores to-tre hull på 200 meters dybde.

– Dette skal gjøres for å få mer kunnskap om fjellet og forhåpentligvis finne ut hvor djupt glidesjiktet ligger, forklarer kommunalsjef Ole Kjell Talberg.

Omfattende

Sommeren er svært kort på Mannen, så det jobbes intensivt med å komme i gang. Målet er å ferdigstille strakstiltakene fra i fjor.

Det vil blant annet si at flere strekkstag skal på plass. Dessuten skal det etableres et GPS-nettverk med åtte antenner, for kontinuerlig måling av bevegelse.

Men først skal borerigg flys opp og settes sammen. Det må også pumpes opp vann til kjøling.

Lånte penger

– Har dere fått statlig støtte nå da?

– Vi håpet på det i revidert nasjonalbudsjett, men det kom ingenting. Men vi har vært forutseende og tatt opp et kommunalt lån på drøyt 15 millioner kroner. Slik slapp vi å vente til neste år for å gjennomføre årets tiltak.

– Da kommer pengene etter hvert?

– Det håper vi. Men vi regner ikke med å få dekt alt, sier kommunalsjefen.

Torsdag 1. juli var det full aktivitet ved Mannen, og helikopteret fløy flere turer for å få med seg alt. Man er i ferd med å klargjøre til anleggstart og arbeidet kommer trolig i gang for fullt om et par uker. Foto: Dagfinn Roald. Foto: Dagfinn Roald