I går gikk alarmen blant en rekke sauebønder på Nordsida i Rauma kommune. Et sauedrap utført av bjørn var blitt begått i Langedalen i Vistdal. Nærmere bestemt opp mot Grøvelfjellet i grenseområdet til Mittet i Rauma kommune. – Sauen hadde åpenbart ikke vært død særlig lenge. I det varme været vi har nå, vil det normalt gå kort tid før det begynner å råtne, sier Stein Bjerkeli. Han eier ikke den drepte sauen, men som har beitende sau i det samme området. – Sauen hadde bitt over hele kroppen. Ryggen var knekt og dyret hadde mange blåmerker etter slag. Juret var borte og sauen var tydelig blitt dratt etter bakken. Det må krefter til for å kunne dra en voksen sau langs bakken, sier Bjerkeli som på søndag var til fjells sammen med saueeier Roy Lange og Dag Ringstad fra Statens naturoppsyn (SNO). – Her i Vistdal har vi nå gitt beskjed til andre saueeiere om at de må holde dyra under oppsyn. Dette angår dessuten flere som har sau i fjellet fra Rauma, sier Bjerkeli og minner om at det er korte avstander både til Mittet og til Isfjorden. – Har noen i Vistdal sett bjørnen? – Nei, ingen har sett bjørnen, men det ble observert mye ørn i området. Jeg er redd det kan tyde på at vi kommer til å finne flere drepte sauer, sier Bjerkeli. Han forteller til slutt at det går rundt 400 sau og lam i det aktuelle beiteområdet, men at det er kort avstand til andre områder med minst det samme antallet dyr. Dag Ringstad ved (SNO) i Nesset tok bilder av kadaveret og fikk sendt bildene til eksperter. Resultatene er entydige på at det har vært bjørn til stede. Det er også dokumentert at en bjørn har vært ved Skjongsetra, på opplandsida av Aursjøen 24. juni. – Det kan være den samme bjørnen. Avstanden fra Skjongsetra til Vistdal er ikke så stor, sier Ringstad. Bjørn er i så fall noe nytt i Nesset. Ringstad selv har i hvert fall aldri tidligere opplevd bjørn i området. – Kan bjørnen vandre videre til Rauma? – Det kan jeg ikke si noe om. Jeg vet ikke nok om dette, sier Ringstad. Lars Olav Lund, rovviltkoordinator i SNO, oppfordrer folk til å ferdes med forsiktighet i området, selv om bjørnen helst unngår mennesker. SNO oppfordrer også folk til å følge ekstra godt med og ta kontakt dersom det gjøres liknende funn. Sist gang han var i befatning med bjørn var i 2005, da trolig bare ett ungdyr tok sauer, blant annet i Brøstdalen. – At bjørn tar livet av husdyr i vårt fylke er alvorlig. Vi skal ikke ha bjørn her, sier landbruksdirektør Ole Syltebø til Åndalsnes Avis. Han er sparsom med opplysninger om hva som kan bli konsekvensen av bjørnens herjinger, men sier at det blir sett alvorlig på denne saka. Så alvorlig at han personlig har bedt landbrukskontoret i Rauma om å informere saueeierne om det som har skjedd. – Kan det bli aktuelt å kreve at dyr blir hentet ned fra fjellet allerede nå? – Nei, det er altfor tidlig å si hva som kan bli følgene av dette. Vi får ta oss tid til å se om dyret kan bli borte eller om det vil fortsette med sine herjinger, sier landbruksdirektøren. Stein Siem og Per Vidar Kjølmoen stein.siem[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 25, mobil: 915 10585