Nettlast AS kommer opprinnelig fra det tidligere NSB Biltrafikk, som i 1998 ble omdannet til Nettbuss og last AS. Godsdelen ble skilt ut som Nettlast og solgt til posten i 2001. Nettbuss ble værende, og er fremdeles er en del av NSB. Nettlast AS har hovedkontor i Oslo, med avdelingskontorer på Hadeland, i Bergen, Stavanger og på Åndalsnes. Det er administrasjonssekretær Marianne Brevik som tar imot Åndalsnes Avis i deres nye lokaler på Stokkekaia rett utenfor sentrum. I det gamle bygget "fra krigens dager", har de valgt å innrede kontorene i andre etasje. – Ja, det var deilig å komme litt opp og få utsikt. Tidligere hadde vi kontorer ved CargoNet på Øran og så bare rett inn i lastebiler og konteinere, smiler hun. Hun viser veg inn til avdelingssjef Arne Johnsons kontor, gjennom et lyst og trivelig kontorlandskap.

Over kaffekoppen forteller han hva Nettlast egentlig er. – Vi er et heleid datterselskap av Posten Norge, og mye av det vi frakter, er togbasert. Vårt hovedfelt er frakt av semitrailere og konteinere, men vi distribuerer også gass, stykkgods og klær. – Det var da veldig variert. – Ja, vi kjører for de fleste store spedisjonsfirmaene i Norge, som NorCargo, DHL, Posten Norge og andre mindre samlastere. Nettlast er et reint transportfirma. Vi gjør en jobb for andre og mekler ikke godset selv. Men vi har stor spennvidde og mange forskjellige kunder. Vi har blant annet stor utkjøring av tanker og konteinere for møbelindustrien og oljebasert virksomhet. Visse ting er vi større på enn andre, forteller Johnson. Som kontrakten Nettlast nå har fått med Posten Norge. En kontrakt som vil gi bedriften 670 rundturer til Oslo i året. – Vi fikk kontrakten for en ukes tid siden så dette er ganske nytt. Per i dag har vi allerede ansvaret for mye av posttransporten i fylket; hovedsakelig den som går over jernbane. For tre-fire år siden mistet vi kontrakten på postdistribusjonen på vegen. Den har vi nå fått tilbake. Med den nye kontrakten med Posten Norge, vil vi få ansvaret for hovedpostgangen både på veg og bane i hele Møre og Romsdal, forteller avdelingssjefen. Han våger å påstå at Nettlast er lokalt den største aktøren innen transport. Bedriften har 39 lastebiler i stor og smått, og har i alt 35 faste ansatte; totalt 45 årsverk på sjåførsiden. Fire jobber i administrasjonen. – Jeg kan vel si at vi har såkalt flat struktur her, selv om vi har forskjellige titler, smiler avdelingssjef Johnson.

Hans bror, Tor Einar Johnson, er teknisk sjef og Martin Simonsen er befrakter og trafikkstyrer. Marianne Brevik har ansvaret for personal og økonomisiden av bedriften. Med en omsetning på mellom 55 og 60 millioner kroner i året, er det en ansvarsfull jobb. Selv om den reine regnskapsavdelingen er stasjonert på Hadeland. – Vi i administrasjonen har alle en eller annen bakgrunn fra transportyrket, og alle kan kjøre lastebil. Unntatt Marianne, men hun har 10 års tung erfaring fra Tollpost, forteller Johnson med et glimt i øyet. Tonen er lett på kontoret, og Marianne forteller at avgjørelser tas fortløpende. – Det blir som regel de som er på kontoret når beslutninger skal tas, som bestemmer, sier hun. Nettlast på Åndalsnes har avdelingsnavnet Møre, og det passer helt utmerket, mener avdelingssjefen. – Vi er en stor lokalbedrift, men med spennvidde utover hele fylket. Det er lettere for de i Oslo, for eksempel, å vite hvor Møre er. Det er ikke så mye som skjer på Åndalsnes; godset vi transporterer, er jo bare på gjennomreise til andre steder i fylket. Vi er en fylkesrettet bedrift som dekker en hel region, forteller Johnson. Han vil også presisere at selv om de er en offentlig bedrift, er selskapet et AS, og drives som det. – Vi er underlagt de samme regler og krav til lønnsomhet som all andre bedrifter, påpeker han. Nettlasts avdeling på Åndalsnes flyttet inn i sine nye, oppussete kontorer i mars. Det gamle bygget de har tatt over, var for mange år siden Tollposts lokaler. Nettlast leier også hele området rundt. De har spennende planer for kaia og bygningsmassen. – Vi skal pusse opp alle bygninger på området her, både verkstedshallen og garasjene tilknyttet kontorbygget. Området rundt vil også bli oppgradert slik at det blir et hyggelig nærmiljøet, sier Johnson. Til slutt vil han rose alle sine sjåfører. – Jeg tror nok at vårt sjukefravær vil vekke oppsikt i andre bedrifter. Vi driver tross alt i en meget tøff bransje. Et sjukefravær på kun to prosent viser at vi har trofaste medarbeidere, avslutter avdelingsleder Arne Johnson på Nettlast AS. Evy Kavli ev-k[AT]online.no Mobil 905 19 465

<B>Tredoblet</B>. Transportfirmaet Nettlast AS har tredoblet sin omsetning de siste to, tre åra. Nå har de også fått en storkontrakt med Posten Norge.?Vi har fått anbudet for hovedpostgangen på veg og bane i hele Møre og Romsdal, sier avdelingssjef Arne Johnson. Marianne Brevik er sekretær i bedriften.
<B>Nye lokaler</B>. Administrasjonssekretær Marianna Brevik synes det er fint med nye lokaler. Bedriften leier også området rundt Stokkekaia og Avdelingssjef Arne Johnson kan røpe at de har store planer for området.
Avdelingssjef Arne Johnson og administrasjonssekretær Marianne Brevik
Arne Johnson og Marianne Brevik i Nettlast.