Utskliingen skjedde midt i Vågssvingen, et område som til nå har vært forskånet for steinsprang. Og nok en gang hadde bilistene marginene på sin side. Ei kjempestor steinblokk stanset bare noen centimeter inn i indre kjørefelt. Men hele vegen ble pepret med steiner på fra 30 kilo og nedover. Til alt hell traff ingen av steinene noen biler. Men under en halvtime etter at steinspranget gikk, passerte nattekspressbussen som går fra Ålesund retning Oslo. Hva som kunne ha skjedd om den store steinblokka eller alle de andre mindre steinene, som lå spredd utover vegbanen, hadde truffet bussida eller truffet inn vinduene i bussen, kan man bare forestille seg. Ansvarlig for vintervedlikeholdet på E-136 bor ikke langt unna rasstedet. Ved hjelp av traktor og skuffe fikk han skyflet unna de mindre steinene - vegen kunne åpnes for trafikk etter forholdsvis kort tid. Den store steinblokka hadde løsnet fra toppen av ei bergskråning. På grunn av nedadgående lagdeling, hadde fjellstykket bare slida ned bergsida før den havnet inn i indre kjørefelt - midt i Vågssvingen, en uoversiktlig sving der det har vært en rekke utforkjøringer og kollisjoner.