– Det gjør at "fortauet", forhøyningen mellom vegbane og tunnelvegg, vil være litt bredere. Også vegbanen vil ha større bredde; hvert felt med 25 centimeter mer å by på breddemessig enn i en tunnel med profil 8,5, opplyser prosjektleder Hallgeir Brudeseth.

I den 3665 meter lange tunnelen mellom Våge på Vågstranda og Stolsneset i Måndalen, vil det bli lagt opp til snulommer og havarrilommer. Tunnelen vil bli utstyrt med vifter som kan retningstyres i tillegg til telefonbokser og brannslukningsapparater – i det hele tatt det som hører med til en tunnel utstyrt etter vedtatte normer.

Når det gjelder antall arbeidere i anleggsfasen vil det være ulikt ut fra hva slags arbeid som pågår. Arbeidet med boring og sprenging av tunneltraseen vil ikke kreve så mye folk – ei heller til opplasting og utkjøring av masse. Det vil bli langt mer hektisk under etterarbeidet – når tunnelen skal gruses opp og asfalteres – og sist, men ikke minst i forbindelse med etablering av alle installasjoner før tunnelen åpnes for trafikk.

Gang- og sykkelveg

Hva skjer så med dagens veg?

I utgangspunktet er den tenkt som en privat veg – grunneiere kan benytte vegen til forskjellig transport og å komme til og fra eiendommer. Den er også tiltenkt rollen som gang- og sykkelveg mellom Måndalen og Vågstranda. Men noe gjennomkjøring vil det ikke bli muligheter til – ikke slik Vegvesenet ser det.

Prisoverslaget på tunnel med nødvendige veger i begge ender er på 383 millioner, 2012-kroner.

Etter planen skal arbeidet starte opp til høsten; først med påhoggene i hver ende. Like før nyttår kan arbeidet med drivinga av tunnelen komme i gang. Gjennomslaget vil komme i 2013. Tunnelen er planlagt åpnet ved årsskiftet 2014/2015.

Et vegprosjekt med en 3665 meter lang tunnel – med 1,2 kilometer ny veg i dagen, 160 meter med lokalveg, 730 meter med gang- og sykkelveg samt 410 meter med driftsveger, vil være klar til bruk.