Videoen ble laget i 2011, og siden den ble publisert på nettet like før jul det samme året, har den hatt rundt regnet 1.045.000 visninger på You Tube.

Skapt merbesøk

Daglig leder i Romsdal Reiseliv og Handel, Hilde Gråberg Bakke, er overbevist om at filmen har resultert i mer besøk over Romsdalseggen.

Innleid helikopter

Romsdalseggen ble i 2011 plukket ut som én av fire-fem prioriterte fotturer i Norge. Det ble gjort i et samarbeid mellom Visit Norway, Fjord Norge, destinasjonselskapet og Romsdal Reiseliv og Handel. Samme år kom produsent Filip Christensen til Rauma med innleid helikopter og statister for å lage promoteringsfilmen.

Gir økt troverdighet

- Det gir oss en mulighet til å presentere området på en profesjonell og interessevekkende måte. Og det at det ikke bare er oss, men også Fjord Norge og Visit Norway som står bak, det gir oss mye mer troverdighet, sier Bakke.