Ordfører Lars Olav Hustad forteller at det er treghet hos Husbanken som har stoppet prosessen med å bosette flyktninger i Rauma.

De venter på lån for å bygge boliger i Teglverket, men flere representanter i kommunestyret tirsdag sa klart i fra at dette ikke er godt nok, og tok til orde for å finne midlertidige løsninger.

En av dem var Arne Steffen Lillehagen (V), som lanserte Veøy omsorgssenter på Åfarnes som et mulig bosted for flyktningene. Omsorgssenteret, som hadde 18 brukere boende der på slutten, har stått tomt siden i høst.

- Det er en brukbar bygningsmasse, og selv om det er gammelt, vil jeg tro det ikke er mye som skal til før det er innflytningsklart, selv om man selvsagt må gå en ny runde med tilsyn her, sier han.

Han mener det er det mest åpenbare bygget kommunen har til et slikt formål, selv om det ligger usentralt.

- I en nødsituasjon er dette en ressurs som vi kan benytte oss av. Det kan være andre muligheter i kommunen også, som kan brukes enten i tillegg til eller i stedet for Veøy omsorgssenter, og det er det viktig at vi finner ut av så snart som mulig.

- Må handle nå

Fra talerstolen i kommunestyret tirsdag sa Lillehagen at kommunen må handle raskt. Han foreslo da å sette ned en prosjektgruppe til å finne løsninger på problemet.

- Det er ikke godt nok å skylde på Husbanken. Det er mange mennesker som trenger hjelp, og da må vi finne løsninger. Vi kan ikke sitte å vente på å få bygget disse boligene. Vi burde hatt alternativer til byggingen tidligere. Nå må kommunen vise handlekraft, sier han.

Han legger til at Venstre lenge har vært utålmodige når det gjelder denne saken.

- Vi trenger flere innbyggere i Rauma, og jeg mener at disse flyktningene kan være en stor ressurs for kommunen. I tillegg er det en stor humanitær krise, og det er mange som trenger hjelp, og da har vi et ansvar for å bli med på dugnaden, sier han.

Også Yvonne Wold (Sv) tok til ordet under kommunestyremøtet for at noe må gjøres.

- Dette blir litt som regjeringa, som vil sende et skip til høsten. Vi er vitne til en stor humanitær krise, og mange trenger hjelp nå. Vi kan ikke vente på å få bygget nye boliger, sa Yvonne Wold (Sv) fra talerstolen.

- Skal selges

Ordfører Lars Olav Hustad (H) mener at Veøy omsorgssenter er en mulighet, men at bygget kanskje ikke har den ideelle plasseringen.

- Det er langt fra tjenestetilbud og butikker, så det hadde vært bedre å få bosatt flyktningene mer sentralt, mener han.

Dessuten skal bygget selges.

- Det er vedtatt at bygget skal selges, og det er satt igang en prosess på det. Hvis det skal gjøres om, må det gjøres et kommunestyrevedtak på det, sier ordføreren.

Rådmannen skal utrede

Det blir nå opp til rådmannen og hans stab å utrede hvilke muligheter som finnes før neste formannskapsmøte, som er 2. juni.

- Det kan være flere steder som kan være aktuelle, som vi nå må se på. Når det gjelder Veøy omsorgssenter måtte vi avvikle drifta der blant annet på grunn av byggtekniske og branntekniske mangler. Så jeg vil tro det ikke bare er å flytte rett inn der, men er jo en mulighet vi kan se nærmere på, sier rådmann Oddbjørn Vassli.