Rauma Skateklubb gikk i begynnelsen av mars ut i avisa med frustrasjon over at det tar lang tid med å få satt i verk planene om ei skaterampe i byparken. Etter å ha jobbet for å få realisert skaterampene siden sommeren 2015, og etter å ha måttet søke om utsettelse av Frifond-midler til rampen tre ganger, var begeret i ferd med å renne over for Hildegunn og Bjørnar Østigård som er blant dem som har stått i spissen for dette arbeidet.

Enhetsleder Heidi Skaug svarte på kritikken som kom mot kommunen.

Passer ikke inn

Nå, etter at fylkeskommunen har kommet med merknader til planene, ser det ut til at saka kan dra ytterligere ut i tid. I sin konklusjon skriver fylkeskommunen at skaterampen i utgangspunktet ikke er i vesentlig konflikt med føresegn om offentlig tilgjengelig uteareal i byparken. Det er derimot plasseringa av rampen som kommer i konflikt med hensyn til kulturmiljøet som er avgrensa i reguleringsplanen. Fylkeskommunen krever derfor en annen plassering. De skriver i sin vurdering: "Hensynssonen gjelder Nesgarden med omkringliggende kulturmiljø med krigsminner og arkeologiske funn. Innenfor  hensynssonen tillates kun tiltak som understreker områdets identitet som kulturhistorisk miljø. Ny bebyggelse eller tiltak utenom ordinært vedlikehold skal godkjennes av regional kulturminneforvaltning."

Ber klubben vurdere ny plassering

Få dager etter fylkeskommunens uttalelse sendte Rauma kommune brev til skateklubben. Der ber de om at det blir gjort en vurdering av plassering av skaterampen. De anbefaler klubben å ta kontakt med kommunegartner for vurdering av alternativ plassering.

- Flytter rampen noen titalls meter

- Det som skjer nå er at vi bruker en del penger igjen på nye nabovarsel, og kjører vi en helt ny prosess for å få flyttet rampen noen titalls meter. Saka skal da etter planen opp i planutvalget i slutten av april, sier styremedlem i Rauma Skateklubb, Filip Eidsvåg.

Han sier klubben har mulighet til å sette opp rampen i for eksempel Isfjorden eller på Åfarnes, men det er et poeng for dem at det skal være en sentrumsaktivitet.

- Men så er det sånn at aktivitet skaper lyd, og ungdom i sentrum skaper lyd. Men man kan velge å ha et helt stille sentrum også, sier han.

Eidsvåg synes det er frustrerende at det skal ta så lang tid å få plassert noe som enkelt kan flyttes på.

- Det er et helt enkelt reiseverk i tre, med kryssfinérplater. Det er ikke noe som skal støpes, det er lett å flytte på og er ikke et stort inngrep.

Eidsvåg sier at hvis planutvalget sier nei til ny plassering, så håper han at kommunen kan komme med forslag til hvor de enkelt kan få bygge en skaterampe på Åndalsnes.

- Det er ikke noe must for oss at den må ligge i den parken, men for barn og unge tror vi det er et lite poeng at den ligger i sentrum, avslutter han.

Illustrasjonsbilde. Foto: privat