– Trenger ikke å være synlig utta på – det er inni som teller