Det var fullt i spisesalen på Grand torsdag, da kolleger gjennom 33 år, fra både fjern og nær, var samlet for å ta avskjed med Asbjørn Oshaug.

Rett etter lunsjen, samme ettermiddag- klokka halv tre- går han av med pensjon. Og ikke bare det; han får også med seg Norges Vels fortjenestemedalje, for lang og tro tjeneste i samme jobb i over 30 år.

– Jeg fikk fast jobb 3. mai 1982 og siden har jeg vært her, smiler den tilkomne pensjonisten.

Han er utdannet banereparatør og har siden 1988 jobbet som banemontør.

– Fra 2003 har jeg jobbet som kontrollør og visitør. Det vil si at man ser over toglinjene, finner feil, notere de, og sørge for at de blir reparert.

– Hva skal du gjøre nå fremover, da?

– Nå skal jeg gjøre det jeg vil - når jeg vil. Jeg har ingen planer, annet enn det jeg vet jeg skal gjøre hjemme på Frydenlund, sier 62 åringen.