Mange tomter står klare, men spesielt ett problem gjentar seg