Politiet: - Alle som er på fjelltur i fylket bes komme seg ned og i trygghet