Nå kan du gå en av Norges mest populære fjellturer: – Vi har tro på vekst i år

foto