Striden om pasientreiser: Avviser klage fra Nordvest Taxi

foto