Politikerne i formannskapet, med unntak av Senterpartiet, samlet seg tirsdag rundt et vedtak der man opprettholder kommunal barnehagedrift både på Måndalen og Vågstranda så lenge barnetallet gir grunnlag for det.

Videre ønsker de primært ny barnehage samlokalisert med skolen på Voll, men de ønsker å vurdere konsekvenser ved bygging og drift av barnehage på dagens tomt før det avgjøres endelig.

Grunnskole fra 1. til 10. tinn ønsker de å bygge på Voll, tilpasset barnetallet i Måndalen og Vågstranda og tilrettelagt for utvidelse ved behov.

Saken skal videre opp i kommunestyret 5. september.

- Må bygge nå

Senterpartiets Magnhild Vik tok opp søknaden Vågstranda Vel har om å få bli en del av Vestnes, som det vil komme svar på i 2018.

- Det er en høyst realistisk situasjon. Det er et fryktelig usikkert grunnlag når det gjelder hvor mange man skal bygge for, sa Vik, som senere i møtet presiserte at hun ikke ønsket en utsettelse av saken.

For flere av politikerne er det viktig at det nå ikke blir utsettelser.

- Det er avgjørende viktig nå at vi får satt i gang bygginga, og at vi får skapt noe nytt som skaper samhold og optimisme, sier Per Vidar Kjølmoen (Ap).

- Det er ikke rettferdig overfor Måndalen hvis vi skal vente mer nå, mener Marit Nauste (Uavh.)

- Nå må vi ikke skape usikkerhet igjen, sier Arne Steffen Lillehagen (V).

Flere av politikerne tok til orde for at den nye skolen som skal bygges må være  fleksibel.

- Vi må bygge en skole for Vågstranda og Måndalen. Men skolen må ha den fleksibiliteten Isfjorden ikke har, slik at vi kan justere etter behovet, sier Per Arne Skomsø (SV)

FAU ønsker barnehage på samme sted

Senterpartiet foreslo å bygge ny barnehage på dagens lokasjon, og ønsket en utredning om skolen kan legges i nærheten av barnehagen, på andre siden av idrettsanlegget (alternativ C i konseptstudien).

- Foreldre og folk i Måndalen ønsker å ha barnehagen der den er. Og jeg synes de grunnla det bra, sier Magnhild Vik (Sp)

- Vi vil ha barnehagen der den ligger i dag. Jeg synes det er mest rett når vi får så sterke signaler. Jeg tror ikke det er mye å tjene på å ha barnehage og skole samlokalisert, sier Ellinor Torsgård Solheim (Sp).

Ordføreren avviser ikke delt lokalisering.

- Men vi må også huske at dette skal betales. Flere bygninger og flere avdelinger gir økte kostnader. Jeg tror den største utfordringen kommunen har er å få nok og rett kompetanse. Det er et stort varsku når vi ser søkingen på rektorstillinger i kommunen. Har ikke fasitsvaret, men vi må satse på skole på Sørsida, sier han.

- Jeg synes ikke vi er helt klare for å låse oss på lokasjon helt ennå, sier Per Vidar Kjølmoen.

Arkitektkonkurranse

Videre gikk formannskapet inn for at det det skal gjennomføres en arkitektkonkurranse i høst, slik at man kan få inn gode forslag på hvordan oppvekstsenteret kan utformes.

"Foreliggende konseptstudie med anbefalinger legges til grunn for arkitektkonkurransen så langt det samsvarer med punkt 1 i dette vedtaket. Det forutsettes at kommunestyret involveres i hvordan resultatet fra arkitektkonkurransen får betydning for etterfølgende forprosjekt."