Rauma kommune inviterer til informasjonsmøte om bosetting av flyktninger i kveld, 13. januar. Ifølge flyktningekoordinator Gunhild Dahle skal kveldens møte omhandle informasjon om fosterheim, besøksheim og verger for enslige mindreårige flyktninger.

– Det er sikkert mange som har spørsmål om hvem de mindreårige flyktningene er og hva de trenger. Vi håper at de som ønsker eller tenker litt på å bidra, vil komme på møtet for å få informasjon, sier Dahle.

– Har du fått noen pekepinn på hvordan interessen er i Rauma?

– Foreløpig er det vanskelig å vite. Vi håper selvfølgelig at interessen er stor.

Rauma kommune skal i år ta imot til sammen 25 flyktninger, hvorav seks er mindreårige.

– Behovet for fosterheim er stort, men vi trenger også andre som er interessert i et litt mindre omfattende tilbud som besøksheim eller å være verge, forklarer flyktningekoordinatoren. Hun framhever at de som er interesserte vil få god informasjon på møtet, slik at man kan tenke videre på om man vil bidra enten som fosterheim, besøksheim, verge eller på andre måter.

Kveldens informasjonsmøte arrangeres sammen med Bufetat, barnevernet og fylkesmannen. Møtet er en del av Bufetat sin kampanje for å skaffe fosterheim til enslige mindreårige flere steder i landet. Til nrk.no sier rekrutteringsansvarlig ved Bufetat i Molde, Eva Hestad, at det har vært uvanlig stor interesse på informasjonsmøtene i Molde og Ålesund. Ifølge Hestad er målet å kurse 10–12 foreldrepar i Møre og Romsdal som fosterforeldre. Hittil har seks familier meldt seg på kurset.