Det var lørdag at politiet stengte tunnelen fordi det ble meldt om at to personer var observert gående i Vågstrandstunnelen. I ettertid reagerte kvinnene på at politiet hadde jaktet på dem, for de hadde handlet i god tro, og det var ingen skilt som opplyste om at det var forbudt for gående.

Nå får kvinnene støtte fra Vegvesenet.

I en pressemelding fra Statens vegvesen heter det at det ikke er forbudt å gå gjennomVågstrandstunnelen.

- Ikke ulovlig

- Det er ikke ulovlig å gå eller sykle gjennomVågstrandstunnelen siden tunnelen ikke er undersjøisk og er under firekilometer lang. Det er heller ikke skiltet forbudt. Politiet fant detnødvendig å stenge tunnelen søndag ettermiddag ut fra feilaktigeopplysninger fra publikum om at det er ulovlig å gå gjennomtunnelen, opplyser Vegvesenet.

Prosjektleder Halgeir Brudeseth utdyper:

- Det er ikke ulovlig, men vi vil ikke oppfordre til å gåeller sykle gjennom tunnelen. Det er ikke ønskelig. I dag, på sommerstid og når det ikke er rasfarlig, er det like greit å gå ellersykle på utsida, sier Brudeseth.

- Kanskje ikke så lurt

Politiet mener de ikke har gjort galt i å stenge tunnelen. Operasjonsleder Øyvind Sund ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt svarer for politiet:

- Om det er riktig eller galt å stenge tunnelen, blir situasjonsbetinget. Men personlig hadde jeg ikke våget meg å gågjennom. I loggen fra søndag står det ikke noe om hvordan jentene var kledt og hvor lyst det er der inne.En viktig oppgave for politiet er trafikksikkerhet. At vi da fårtunnellen stengt for å undersøke, er i min verden ikke feil.

- Vil dere fraråde folk å gå gjennom tunnelen – selvom det ikke er ulovlig?

- Det er mye som er lov, som kanskje ikke erså smart å gjøre likevel, svarer Sund.