Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune har kommet med søkertallene for opptak på Vg1 for neste skoleår. Den viser en generell økning i antall søkere til videregående utdanning. Man må helt tilbake til 2006 for å få høyere søkertall. En av årsakene er at det er flere antall 16 åringer i fylket, men en del har også sammenheng med et dårlig arbeidsmarked.

På Rauma videregående skole er det totale søkertallet ifølge rapporten, 174, ut av 200 plasser. Den sier også at søkermassen ikke er i samsvar med skolens tilbud, i og med at søknaden til Elektro, Helse og sosialfag, og Teknikk og industriell produksjon, er altfor høy i forhold til hva skolen har kapasitet til å ta imot. Rapporten retter et kritisk blikk på skolens dårlige tilpasning til de faktiske søkertall. De fokuserer samtidig på det lave søkertallet til flaggskipet Restaurant og matfag og til TAF tilbudet innen logistikk og samferdsel som er nytt fra høsten av. Ifølge rapporten har disse to fagene bare fått henholdsvis 8 og 6 søkere.

– Dette er ikke helt korrekt, sier assisterende rektor Eva Leergaard.

Hun har fått andre tall fra fylket som viser at det er generelt stor søknad til RVS i år. Av 200 plasser har skolen i år fått totalt 199 søkere. Differansen i antall søkere kommer av at rapporten fra fylket har tatt med kun søkere med ungdomsrett, og ikke de uten rett, for eksempel voksne.

Søknaden til TAF er fylt opp med 6 plasser, og det er assisterende rektor meget fornøyd med.

– Når det gjelder matfagene, har vi plass til 14 og har i år fått 11 søkere. Det er ikke så verst det heller.

Leergaard ser imidlertid at det kan bli problemer med Elektro Vg 1, der skolen har plass til 12 elever, mens søkertallet i år er på 19.

– Vi har bare ett verksted, og vi må vurdere i samarbeid med vår lærer, Kjell Peder Gyldenskog, hvordan vi skal legge det opp. Hvis vi er så heldige å få ressurser fra fylket til en ekstra lærerstilling, kan vi ordne det slik at det blir plass til alle. Men hvis fylket ikke bevilger penger til det, må vi nok vi si nei til noen av disse søkerne, forklarer Leergaard.

Teknikk og industriell produksjon er et nytt tilbud på RVS som i fjor ikke fikk noen søkere. Skolen fikk imidlertid med god hjelp fra lokalpolitikere og utdanningsforbundet i Rauma kommune, fylket til å holde tilbudet ett år til, og i år har skolen fått 16 søker til det faget.

– Vi må se an her også. Vi har jo nettopp fått tallene og siden det er vinterferie, har vi ikke fått tid til å vurdere hva vi skal gjøre, sier Leergaard

Når det gjelder helse og sosialfag har skolen plass til 15 og har i år fått 18 søker. Det regner Leergaard med går greit.

– Der er vi ikke avhengig av noe verksted, og vi håper å få plass til alle søkere til den linja.

Men Leergaard ser utfordringene skolen har, og kan være enig i at fordelingen av søkertallene ikke helt passer skolens bygningsmasse for øyeblikket.

– Hvis denne tendensen fortsetter, må vi kanskje se på om vi må vurdere å bygge om. Vi har blant annet et bakeri som ikke blir brukt. Det kunne jo greit vært å få bygd om til verksted, sier Leergaard.