Det er gjort flere prøveboringer i området, de siste seinest i juli i år. Ifølge leder for den kommunale enheten areal, Heidi Skaug, har resultatet av disse boringene kartlagt hvor det ligger kvikkleire og hvor et eventuelt skred vil gå. Også stabiliteten av området er vurdert.

23 meter bred

Ingeniør i Rauma kommune, Dag Søvik, forteller at motfyllinga ikke er detaljprosjektert ennå, men at det ser ut til at den vil bli 1,80 meter høg, og 23 meter bred i deler av området.

- Motfyllinga kan utformes slik at det går an å bygge oppå den, hvis man ønsker det, legger Skaug til.

- Hvilke konsekvenser får dette for helsehuset?

- Det får ingen konsekvenser. At det må tiltak til har vi visst veldig lenge. Det blir ingen forsinkelser på grunn av dette.

- Hva med økonomiske konsekvenser?

- Det er tatt med i overslaget at tiltak måtte gjøres, svarer enhetsleder Skaug.

Fordi anbudsprosessen ennå ikke er i gang, vil ikke Søvik være nøyaktig i hva han tror denne motfyllinga vil koste.

- Men et par millioner kan det komme til å koste vil jeg tenke meg, sier han.

Skaug opplyser at det i tillegg til vurdering av områdestabilitet, må det som i alle byggesaker, også avklares lokal stabilitet. Og motfyllinga må være ferdig før det kan gis brukstillatelse til nye bygg på Stokkekaia. Skaug opplyser også at de nå har hatt møte med Norges vassdrags- og energidirektorat og Jernbaneverket og avklart forholdet til disse.