Jim Klungnes fra Rauma ble under landsmøtet i helgen valgt til ny leder i Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Han har de siste årene hatt flere verv i  av organisasjonen, og kommer fra vervet som nestleder.

- Jeg gleder meg veldig, og jeg ser fram til å komme igang, sier Klungnes på telefon fra Oslo.

Under landsmøtet ble det vedtatt hva som skal være fokuset til organisasjonen de neste årene.

- Vi jobber kontinuerlig med å bedre vilkårene for de som jobber i bransjen. Vi møter ulike utfordringer, men det er ingen tvil om at en av de største er konkurransesituasjonen, særlig for de som jobber med varetransport. Vi blir stadig mer presset av utenlandsk arbeidskraft, sier han.

Vil møte

Han vil prioritere å møte medlemmene.

Fagforbund handler om det vi får til i fellesskap. Etter at jeg har kommet meg på plass, vil jeg prioritere å reise mye ut i organisasjonen. På denne måten kan jeg få konstruktive innspill til hvilke saker vi i styret skal jobbe med fremover, sier han.

– Noen felles utfordringer har vi, men behovene og utfordringene er kanskje ikke de samme i Brønnøysund som de er i Bergen eller på Jernkroken i Oslo. Logistikk og funksjonær har også sine spesifikke utfordringer. Det som er gode tiltak i Oslo, passer kanskje ikke like godt i Brønnøysund eller for Logistikk. De som vet mest om dette er medlemmene selv, sier Klungnes

Base i Oslo

Klungnes har kjørt buss i Oslo i 16 år, og nå jobbet elleve år i Veøy Buss AS. Han bor i dag på Klungnes, men det blir mye tid i Oslo de neste fire årene.

- Men jeg er veldig glad i Rauma, og jeg har lyst til å være mye hjemme i helger og ferier når jeg har mulighet, forteller Klungnes, som er gift og har tre voksne barn.

Kvinnelig nestleder

Yrkestrafikkforbundet er et fagforbund for de som arbeider i transportsektoren, og har over 11.000 medlemmer.

I talene til de tillitsvalgte på landsmøtet ble Klungnes karakterisert som en mann med mye kunnskap og som setter seg godt inn i saker før han uttaler seg.

Klungnes tar over ledervervet etter Svein Furøy. Ny nestleder er Trude Valle fra Bergen, som er organisasjonens første kvinnelige nestleder.