I forrige uke var ordføreren, rådmannen og Nordveggens leder Helene Rødseth i Tsjekkia på studietur.

Representantene fra Rauma dro sammen med fylkeskommunen og Stranda kommune, etter invitasjon fra KS. De to kommunene var plukket ut blant annet fordi de er to store reiselivskommuner som kan se på felles utfordringer.

Turen gikk til Sušice, en by med 11.500 innbyggere to og en halv times kjøring fra Praha. Denne kommunen har en del til felles med Rauma og Stranda.

- Vi ble flott tatt imot, og vi fikk et innblikk i deres hverdag. Selv om vi reiste langt, var det interessant å høre hvor likt ting var. Når de snakket om sin kommune, kunne de ofte like gjerne stått på talerstolen her - med de samme utfordringene knyttet til demografi, skolestruktur og så videre, fortalte ordfører Lars Olav Hustad i tirsdagens kommunestyremøte.

Satser på friluftsliv

Nordmennene fikk en innføring i kommunal forvaltning i Tsjekkia, og til høsten kommer representanter derfra hit. Sušice ligger like ved en nasjonalpark, og friluftslivet og idretten står sterkt.

- De ønsker å satse på frilufts- og idrettsbasert reiseliv, og de kommer hit i månedsskiftet august/september for å lære om hvordan vi jobber med reiseliv. De må selv avgjøre om de har noe å lære av oss, og hvis de synes de har det, så kan det bli opprettet et prosjekt for kompetanseoverføring, forklarer rådmann Oddbjørn Vassli.

Turene og prosjektene finansieres av EU, og Norge har bidratt med midler til utviklingsprosjekter.

- Lærte dere noe av dem?

- Vi ble overrasket over deres satsing på sport og idrett. De stilte med ishockeyhall og ny svømmehall, i en kommune som ikke er mye større enn vår. Det gjør at vi reflekterer over hvordan vi selv prioriterer, sier Vassli.

Mye til felles med Stranda

Ikke minst oppdaget delegasjonene at Stranda og Rauma har mange erfaringer å dele.

- Vi har lite samarbeid i dag, men vi har mye til felles. Vi er begge industrikommuner innerst i en fjord, og begge satser tungt på reiseliv, og vi har mange av de samme utfordringene. Det kan det være interessant å se på videre, hva vi kan samarebeide om, sier han.