Fusjonen mellom Destinasjon Molde og Romsdal AS og Destinasjon Kristiansund og Nordmøre AS ble tirsdag enstemmig godkjent av generalforsamlingene i begge selskapene.

Det fusjonerte selskapet fortsetter nå det viktige arbeidet med å markedsføre og utvikle Nordmøre og Romsdal som reisemål, heter det i ei pressemelding fra selskapet.

Selskapets navn blir «Visit Nordmøre & Romsdal AS». Det vil nå jobbes videre med merkevare- og profil for regionen, for å finne en løsninger som gir best mulig effekt ut mot markedet i både inn- og utland. Det er verdt å merke seg at Nordmøre og Romsdal gjennom vedtaket i dag er en av de som er først ute med å følge oppfordringen i den nasjonale reiselivsstrategien, der det lå en klar strategi om å få etablert større og mer robuste reisemålsselskaper.

- Prosessen fra oppstart til sammenslåing har vært preget av positivitet og vilje til å finne gode løsninger, til beste for eierne og regionen som helhet. Styrene i de to gamle selskapene, med styrelederne Harry Hestad og Asmund Kristoffersen i spissen, ble takket for sitt viktige bidrag. De gir nå stafettpinnen videre til et nytt styre. Styreleder i det fusjonerte selskapet blir Oddbjørn Vassli, rådmann i Rauma kommune. Nestleder blir Mette Sæter Ormset, Sunndal Næringsselskap. Øvrige styremedlemmer er Stian Røsand fra Håholmen Havstuer og Classic Norway, Jon Arild Birkeland fra Rica Seilet Hotel Molde, Åshild Ulfsnes fra Aure Gjestegård og Nina Bakkemyr Hagbø fra Aukra Auto. Varamedlemmer er Einar Wikan, Smøla Nærings og kultursenter, og Roald Fiksdal, Vestnes Næringsforum, uttaler Roar Harsvik som er ansatt som reiselivssjef i det fusjonerte selskapet.

Han sier videre i en kommentar at sammenslåingen gir helt nye muligheter, og er et godt eksempel på at man blir sterkere ved å stå sammen.

Han legger til at markedsarbeidet som det nye selskapet skal gjøre vil gi ringvirkninger langt ut over reiselivsnæringen, og at det derfor blir viktig med et godt samarbeid med andre næringer for å øke kjennskapen til og kunnskapen om Nordmøre og Romsdal.

- Viktige bidragsytere i sammenslåingsprosessen har vært både Møre og Romsdal fylkeskommune og Nærings og handelsdepartementet, og begge vil også bli viktige i det videre arbeidet i det nye selskapet, uttaler Harsvik.