Den utenlandske sjåføren av tømmerbilen skal ha møtt to personbiler på veg ned Nysetervegen med tømmer som var hogd i området.

På ei forholdsvis rett strekning langs bomvegen la han tømmerbilen med last for langt ut på vegen da bilene skulle passere. Med det resultat av tømmerhengeren veltet.

Tømmeret var på veg til Malo sagbruk da uhellet fant sted. Ingen personer skal ha kommet fysisk til skade som følge av tømmervelten tirsdag ettermiddag.

Dette var den andre velten med et større kjøretøy i Rauma på tirdag.