Kontroller at opplysningene i selvangivelsen stemmer overens med lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver og årsoppgaver fra banker, trygdeetaten, barnehage og så videre. Sjekk at de forhåndsutfylte opplysningene for boligen din er riktige (areal, boligtype og byggeår).

Dersom ligningsverdi på bilen din eller annet motorkjøretøy ikke står oppført, finner du listepriser på skatteetaten.no. Du finner mer informasjon om hvordan du regner ut og fyller inn verdien av listeprisen i rettledningen som er sendt ut til alle husstander.

Nytt i år er at også private barnehager og skolefritidsordninger skal ha forhåndsinnmeldt opplysninger om foreldrebetaling. Fordi ordningen ennå er ny er det viktig å kontrollere at korrekte opplysninger har kommet med.

Sjekk om du har krav på fradrag som ikke er ført opp i selvangivelsen. Dette kan være for eksempel reisefradrag, særfradrag eller pendlerfradrag. Sjekkliste over de vanligste fradragene og inntektene står i Starthjelpen som er vedlagt selvangivelsen.

Har du ingen endringer eller tilføyelser til selvangivelsen? Da trenger du ikke å levere. Leverer du ikke inn selvangivelsen, regnes den som levert med de forhåndsutfylte opplysningene. Du kan levere selvangivelsen helt fra den sendes ut 22. mars og fram til fristen 30. april.

Det er viktig å sjekke selvangivelsen nøye i år, når den kommer i posten i disse dager. Da øker kanskje sjansene for at du får igjen penger når oppgjøret kommer senere i år. Foto: Foto: Lars Smisethjell