I ei pressemelding heter det også at "i den isolerte sørvestnorske jervebestanden settes fellingskvoten for høyt, jakt iverksettes før klage på kvoten er ferdigbehandlet, og ekstraordinære uttak gjennomføres etter vedtak i Direktoratet for naturforvaltning".

– Dette er uansvarlig, på tvers av politiske målsettinger og må få konsekvenser, konstaterer Flatberg.

– Kritisk situasjon

Jervestammen som lever i deler av Sør-Trøndelag, Oppland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, ble for tre år siden anslått til knapt 70 dyr, fortsatt i følge Naturvernforbundet som også skriver videre: "Antall ynglinger i 2011 var lavere enn på lenge og bar bud om nedgang i stammen. Likevel ble kanskje så mye som 1/3 av de resterende dyrene tatt ut i 2011-12, etter at rovviltnemnda i region seks i siste runde plusset på enda noen dyr til tross for oppdatert kunnskap om den kritiske situasjonen".

Naturvernforbundet har klagerett på vedtak de finner uforsvarlige, men et halvt år etter at kvotevedtaket ble gjort, og etter at jaktsesongen er over, ligger fortsatt forbundets klage til behandling i Miljøverndepartementet.

– Forvaltningen bærer preg av at når totaltallene for ynglemål er oppfylt, setter rovviltnemndene alle krefter inn på å skyte ned bestanden, også med hjelp av etisk tvilsomme metoder som hiuttak og helikopterjakt. Når de da ikke tar mer hensyn til at uttaket primært må fordeles etter hvor bestandene er bærekraftige, har vi en forvaltning som misbruker saksmandatet sitt til å favorisere beitenæringens interesser. Dette må myndighetene ta konsekvensene av, skriver Flatberg i den nevnte pressmeldinga.