Færre ledige. 26 kvinner og 32 menn er helt arbeidsledige nå i starten av mai måned. Dette er seks færre enn for en måned siden, men tre flere enn på samme tid i fjor. Disse 58 personene utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. Fylkesgjennomsnittet er på 1,3 prosent av arbeidsstyrken. I prosent er ledigheten høyest i Hareid og Herøy med 2,3 prosent. Lavest er den i Nordal med 0,3 prosent (eller bare ei kvinne og to menn). I Molde er 120 uten arbeid, i Ålesund 320 og i Kristiansund 198. Nabokommunene Nesset og Vestne har henholdsvis 19 og 25 personer på ledighetslista. Totalt er 1.662 personer, 782 kvinner og 880 menn, helt uten arbeid i Møre og Romsdal om dagen. Landstallene viser 38.750 arbeidsledige. Landsgjennomsnittet er på 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Altså helt likt prosent i Rauma. – Tallet på helt ledige går fortsatt ned i fylket. Som i mars er nedgangen lavere enn nedgangen for landet under ett. Arbeidsmarkedet i fylket er altså noe svekket i forhold til tidligere. Vi venter fortsatt nedgang i mai. Men i andre halvår ser vi for oss ei utflating og økning i ledigheten mot slutten av året, sier avdelingsdirektør Rolf M.- Lossius i NAV Møre og Romsdal. Lars Smisethjell lars.smisethjell[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 24, mobil: 915 10584