Mye tyder på at det er Hero Norge AS som ligger fremst i løypa til å legge inn anbud på drift av et nytt asylmottak i Isfjorden og ellers i Rauma. Daglig leder Ahmed Bozgil sier det selvfølgelig kan være andre operatører inne i bildet, men at Hero ikke minst viser stor interesse fordi de tidligere har driftet mottak i Rauma. Bozgil sier til Åndalsnes Avis at det nå vil bli etablert kontakt med eierne av Sivilforsvarsleiren i Isfjorden med tanke på å få bygget et kjøkken i hver av brakkene i leiren. Et sentralkjøkken i ei av brakkene slik det var i forrige periode, var av det som i ettertid har blitt sett på som en stor ulempe. – Hvis vi nå får til en avtale, er vårt mål at vi kan legge inn et tilbud om drift til UDI til oktober. Og får vi kontrakt, kan de første være på plass allerede i november, sier Bozgil. Ahmed Bozgil forteller videre at et mottak i Rauma bør ha opp mot 150 plasser om det skal være økonomisk fornuftig å drifte det. Sivilforsvarsleiren i Isfjorden vil ikke under noen omstendighet kunne huse så mange og det arbeides derfor fortsatt med å få til en desentralisert løsning i tillegg. – Da snakker vi om leiligheter, hybler og eneboliger. Vi vil jobbe for å løse dette etter hvert, sier Bozgil. – Hvor stor sjanse er det for at det blir opprettet et mottak her i Rauma? – Jeg tror den sjansen er stor, sier Ahmed Bozgil. Stein Siem stein.siem[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 25, mobil: 915 10585