– Bjørnen spratt ut i vegen rett foran traileren. Jeg måtte bråbremse for ikke å kjøre på dyret, forteller vogntogsjåfør Kjetil Reistad fra Vågstranda som var på veg fra Åndalsnes til Oslo med fiskelast for Veøy AS. Vågstrandingens aller første møte med en levende bjørn skjedde klokka 21.15, tirsdag kveld. Kjetil hadde tatt over vogntoget på Åndalsnes – et vogntog fullastet med fisk som skulle til hovedstaden. Han nærmet seg Doset på Lesjaverk, da han så et dyr som beveget seg i grøfta. – Men tankene var milevis unna bjørn, forklarer Kjetil som etter hvert skulle få erfare det stikk motsatte. Dyret, som spratt ut i E-136 like foran det tungt lasta vogntoget, var en sprell levende bamse. At den samme bamsen fortsatt var i live også etter konfrontasjonen med romsdalstraileren, kan han takke en rimelig kjapp nedbremsing fra vogntogsjåføren for. – Noen vil kanskje hevde at jeg ikke burde ha bremset ned – ikke så hardt – ikke i det hele tatt, kommer det tørt på telefonen fra Oslo – etterfulgt av en latter. Bamsen fortsatte imidlertid løpeturen og Kjetil kjøreturen – sistnevnte til Oslo. – Jeg tenkte sjølsagt fotoapparat, der og da – men der hadde jeg ikke fotoapparat for hånda og da var det for seint, sier Kjetil. Og løpeturer har den samme bamsen vært på en rekke ganger siden en oppsynsmann så dyret ved Dombås søndag kveld – da på veg retning Lesja. Siden da har bamsen presentert seg med jevne mellomrom – alle gangene for bilister. Hva som er turmålet for bamsefar i Lesjalia, er det ingen som kan si med sikkerhet. Kursen så langt kan tyde på Romsdalen. Om den når fram til Reiselivets Mekka, eller om den må ta til takke med tur til de evige jaktmarker – se det kan ingen gi svar på så langt. Lesja beitesamlag har nemlig søkt om fellingstillatelse på hannbjørnen. De skal snart slippe sauer og lam på beite, og ser med heller fryktsomme øyne på å ha en bjørn gående laus i beiteområdet. For Kjetil Reistad var dette en opplevelse som definitivt ikke vil bli lagret i den delen av hjernen der minner skiftes ut med jevne mellomrom – les; daglige og uanselige hendelser. En bjørn i fullt firsprang i blåseavstand fra bilen man sitter i, setter krydder på hverdagen – særlig når man kan fortelle kollegaer at bare et lynraskt trykk på bremsepedalen hindret at bamsens firsprang ikke ble dens siste. Det er noe annet enn prat om lastemeter og hestekrefter, det.