– Ja, vi tenker strategisk når det gjelder hvordan vi skal nå ut til flest mulig, sier Helge Stikbakke i Statens vegvesen i Oppland. Stikbakke er Vegvesenets mann i forbindelse med etableringen av et informasjonssenter for Nasjonale Turistveger i Folldal og han sier det er geografiske og volummessige hensyn som ligger bak etablering av tre slike sentre for Nasjonale turistveger. Det vil bety at Folldal blir valgt for Østlandet, Trollstigen for Vestlandet/Nord-Norge og Jærenvegen for Sør- og Vestlandet. – Vi tenker at Folldal er sentralt for trafikken gjennom Rondane og trafikken som går nordover på E-6. På Trollstigen vil vi kunne nå den gruppa med turister som kommer cruisevegen i tillegg til alle bilturistene mellom Åndalsnes og Geiranger, sier Stikbakke og forteller at i Folldal vil Vegvesenet gå inn i et samarbeid med private interesser. På Trollstigen vil det derimot bare dreie seg om Vegvesenets egen bygningsmasse. – Hva vil dette innebære i praksis? – Det vil neppe blir et betjent kontor, men heller et selvbetjent informasjonssenter som er en kombinasjon av bilder, film og brosjyrer. Målet er å kunne komme ut med god informasjon som vil friste turister og andre brukere til å komme tilbake å kjøre en av de andre turistvegene ved en seinere anledning, sier Stikbakke. – Når tenker dere at et slikt senter vil være oppe og gå? – Det vil trolig først kunne bli sommeren 2011. Dette fordi vi nok vil trenge sommeren 2010 til å komme i orden med byggeprosessen der oppe, sier Helge Stikbakke.