– Kommunegrensa har ingen betydning for eiendomsrettighetene