Statsadvokaten har anket lagmannsrettens dom

foto