Kommunens underskudd har økt - nye sparetiltak er på trappene

foto
FLERE SPARETILTAK: Kommunen må jobbe videre med å få redusert driftskostnadene. Helse og omsorg trekkes fram som et område hvor det utfordringer med å holde budsjett for 2022. Nye sparetiltak skal presenteres til politikerne i kommunestyret i juni. Foto: Katrine Silseth Naas