Molde og Romsdal turistforening har lenge hatt planer om å sette tydeligere fotfeste i Rauma. Skorgedalbu er på plass og det jobbes nå med planer for ei helt ny hytte som skal bygges i Venjesdalen. Ei hytte som ikke skal være som mange av de andre tradisjonelle DNT-hyttene i landet, men ei hytte som i kraft av beliggenhet og arkitektur skal vekke oppsikt. Ei hytte som er så moderne og framtidsrettet at den skal være med på å skape erfaringer for framtidig hyttebygging i DNT-regi.

Og til å tegne utkast til ei slik hytte har Molde og Romsdal turistforening alliert seg med arkitektfirmaet Vatne Arkitekter i Molde. Under et Næringspub-arrangement i regi av Nordveggen nylig, presenterte sivilarkitekt Truls Kannelønning firmaets tanker og løsninger rundt det som skal bli en ny turisthytte i Venjesdalen. Tomta er klar og arkitekt Truls Kannelønning, som forøvrig er bosatt på Åndalsnes, forteller at han har brukt mye tid på å utforme ei hytte som tar denne tomtas særegenheter i bruk og ikke minst skal det være ei hytte som henvender seg mot den svært spektakulære utsikta i området.

Energi

Turistforeningen ønsker en bevisst holdning til energibruk i sin framtidige hytter. Det har arkitektene fanget opp med store vindusflater som henter inn sollyset og dessuten store solcellepaneler integrert i fasaden i retning sola. Med det tenkes at oppvarmingskostnadene skal reduseres betraktelig. Det er også tenkt på at hytta skal ha svært fleksible løsninger slik at den skal kunne fungere både for få personer og for større grupper.

– For meg har det også vært viktig å hente inn de fantastiske fjella og henvende seg mot denne utsikta. Derfor løsningen med oppholdsrom og store vindusflater i begge endene av bygget, sier Truls Kannelønning. Han forteller at hytta er tegnet med en grunnflate på 173 kvadratmeter og at det er lagt inn 30 sengeplasser. Men med madrassløsninger skal være mulig å huse opp til 40 overnattingsgjester.

– Vi har gitt oss ei kostnadsramme på fem millioner kroner og at vi skal jobbe med finansiering og byggestart som m ål i 2013. Tippemidler, Thon-midler og egenkapital og egeninnsats skal utgjøre en tredel hver av kostnadene, sier Steinar Melbø og håper et spennende bygg som dette skal være med på å tiltrekke seg stor oppmerksomhet og flere brukere av hyttene og fjella i vårt område. Han legger til at responsen så langt har vært positiv på de framlagte planene.

Presentert. Sivilarkitekt Truls Kannelønning presenterte det foreløprige prosjektet på et møte på Åndalsnes i forrige uke.