Også Venstre har hatt interne møter og drøftet hva de mener om kommunereformen.

– Vi vil lytte både til folkeavstemningen og til innbyggerundersøkelsen, og vi vil også legge vekt på resultatene i kommunene rundt oss, forteller Arne Steffen Lillehagen, gruppeleder i Venstre.

Partiet har derfor bestemt seg for å ikke gå ut med noen anbefaling før folkeavstemningen.

– Etter folkeavstemningen og innbyggerundersøkelsen vet vi hva slags holdning folket har, både i Rauma og i Regionen. sier han.

– Men det er en del i partiet som har utrygt en viss engstelse for å være en liten kommune, på grunn av utfordringer knyttet til økonomi og inntektssystem, sier han, og legger til at han tror det kommer an på hva de andre kommunene gjør.

– Hvis mange kommuner i vår region blir stående alene, så tror jeg det blir lettere for Rauma også å være alene. Men hvis det blir mange storkommuner rundt oss, tror jeg det kan bli tøffere, sier han.

Han tror også det kan bli vanskelig å forhandle senere.

– Det kan bli krevende å komme i ettertid å forhandle om sammenslåing hvis flere har funnet sammen. Da kan det bli vanskelig å oppnå fordeler og goder, sier han.