Placement Utvikling arbeider med å formidle folk fra øvrige land i Europa som ønsker å emigrere til Norge og Sverige. I dag har firmaet kontor i Stordal og i Fyresdal i Norge og Hällefors og Ockelbo i Sverige. Kontoret på Åndalsnes blir det femte i de to skandinaviske landene og firmaet har nå ti ansatte. Sandra Wolgast er prosjektleder ved Placement og skal betjene kontoret på Åndalsnes. Kontoret er lagt til Rauma Næringshage. Placements samarbeidspartnere er kommuner, regioner og bedrifter. Gjennom et etablert internasjonalt nettverk arbeides det med å skaffe etablerere eller arbeidskraft fra EØS-området. – Flere firmaer i Rauma kommune kan nå gjøre seg nytte av vårt kontor når det gjelder formidling av arbeidskraft eller kompetanse. Vi kan også hjelpe til med markedsføring og med utlysing av ledige stillinger i utenlandske stillingsdatabaser eller i aviser og fagtidsskrifter. Vi kan også organisere møter eller messer i utlandet, sier Sandra Wolgast som altså får kontor på Åndalsnes fra like over nyttår. Hun legger til at firmaet fra tidligere har hatt et meget godt samarbeid med Nordveggen AS. Gjennom dette samarbeidet har flere familier og arbeidstakere blitt formidlet til Rauma. Stein Siem stein.siem[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 25, mobil: 915 10585

<B>Nytt kontor.</B> Sandra Wolgast skal betjene det nye kontoret til Placement Utvikling på Åndalsnes.