– Det er så store blodutredelser og så store bitt flere steder at jeg ikke kan forstå annet enn at dette må være bjørn, sier John Arne Brovold i Statens naturoppsyn. – Jeg hadde tenkt å bygge nytt fjøs, men nå vil jeg tenke meg virkelig nøye om. Dette er utrolig demprimerende, sier saueeier Ole Løkra. – Jeg frykter at det vi her ser kan være dødsstøtet til heile sauenæringa i Øverdalen, sier Tommy Sæther, nabo som savner en sau, en vær og to lam fra innmarksbeite like ved. – Vi kommer til å søke om fellingstillatelse på bjørn, men det er ikke sikkert vi får, sier Harry Brude som er leder i rovviltutvalget i Rauma. – Jeg skjønte det var noe galt da sauene kom vettskremte i retning fjøset, sier Astrid Sæther som har drevet med sau gjennom et langt liv. Det var en heller trist stemning som preget flere saueeiere på Verma i går formiddag. En sau, tilhørende Ole Løkra, ble funnet drept på innmark bare rundt 30 meter fra nærmeste hus og bare 40 meter fra europavegen. Jon Arne Brovold fra Statens naturoppsyn, kunne noen få timer senere, med nesten 100 prosent sikkerhet, slå fast at det må ha vært bjørn som har tatt livet av sauen. – Ja, alt tyder på bjørn, selv om juret ikke er rørt og at det ikke er bitt rundt nesen. Men andre tegn forteller meg at det ikke er noe alternativ til bjørn. Det er i alle fall ikke jerv og det er ikke hund. Store bitt tyder dessuten på at det har vært et meget kraftig dyr, sier John Arne Brovold. Dermed brer ei kraftig uro seg nå blant saueeierne på Verma. Ved nærmere undersøkelser i går kunne Ole Løkra konstatere at tre lam er blitt borte på innmark i løpet av helga. Naboen Tommy Sæther sier en sau, en vær og to lam plutselig har blitt borte på uforklarlig vis. – Når vi ikke kan ha dyr i fred og ro på innmark, ja da forstår jeg ikke helt hvordan dette skal bli, sier Ole Løkra som egentlig hadde tenkt å investere i nytt fjøs. Han sier han nå må tenke seg nøye om og legger til at han heller ikke vet om det vil bli mulig å få tilskudd til å bygge for ei så paradoksal næring som sauehold har blitt. Stein Siem stein.siem[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 25, mobil: 915 10585

<B>Ikke alternativ.</B> ? Det aller meste tyder på at det må være bjørnen som har vært på ferde. Jeg ser ingen alternativ, sier John Arne Brovold i Statens naturoppsyn. Han obduserte en sau på Verma i går.