Tor Erling Vik på Mittet er lei seg om dagen. Årsaka er tømmerdrifta som gikk helt i stå oppe i lia hans.

– På befaring med entreprenør fikk jeg beskjed om at dette skulle gå greit. Maskinene kunne takle opp mot 40 prosent helling, forklarer Vik.

Sjøl stilte han med egen gravemaskin for å lage provisorisk veg der det var nødvendig.

Arbeidet kom i gang i vårløsninga og Vik var klar over at det ville bli kjøreskader.

Rundt 150 kubikkmeter med tømmer ble tatt ut og henta, men så stoppet drifta opp. Og slik har det stått i snart to måneder. Både hogstmaskina og lastbæreren står igjen der oppe. Sistnevnte står slik at man kan lure på om den kommer seg helskinnet ned igjen.

Skadene i terrenget er katastrofale. Ifølge Vik var det ille, men har blitt enda verre fordi det bare blir stående. Vik hevder å ha kjørt vekk langt over 100 kubikk med matjord som har blitt med vannet helt ned til bygdevegen.

En uskyldig tredjepart, som bor nedenfor tømmerdrifta, har fått oppkjørselen sin ødelagt av vann og masse som har kommet fossende ned.

Og da tømmerdrifta stoppet opp og ingenting skjedde har frustrasjonen vokst - også for Vik.

Oppe i lia ligger det anslagsvis 200 kubikk med tømmer igjen. Og tømmeret er etter all sannsynlighet ødelagt. Det vil si at det ikke holder mål som sagtømmer. Årsaka er at det ble felt og kvista i svermetida for Stripet borebille.

– Da er det snakk om fire-fem dager før skaden er skjedd, forklarer Håkon Eliassen hos Allskog BA.

Stripet borebille angriper gran og furu. Den borer seg fire-fem centimeter inn i treverket.

Tømmeret svekkes og kan dermed ikke brukes som sagtømmer, men blir redusert til skurtømmer. Sistnevnte kategori gir en økonomisk uttelling som ofte bare tilsvarer en tredel.

Men skogeier Vik skal ikke lide økonomisk. Det lover Eliassen.

– Jeg var ikke klar over situasjonen hos Vik før onsdag. Men vi skal inn å ordne opp så snart vi får det til.

– Tømmeret som ligger igjen blir hentet?

– Ja.

– Hogger dere resten også?

– Nei. Avtalen var at vi skulle ta det vi klarte uten gravemaskin. Men skogeier stilte opp med egen gravemaskin og da lot det seg gjøre å ta ut mer. Det har nok også vist seg å være mer jord og løsmasse i terrenget enn skogeier antydet til å begynne med. Der har han bommet.

Eliassen innrømmer at han ikke gikk opp i terrenget sjøl, men stolte på Viks og entreprenørs vurdering.

– Vi tar uansett totalansvaret, inkludert tapet.

– Hva med entreprenøren som utførte arbeidet?

– Det er forhold mellom oss og denne entreprenøren jeg ikke ønsker å kommentere, sier Eliassen.

– Hvordan kvalitetssikrer dere entreprenørene dere bruker?

– De som er inne i vårt system har betydelig kursing, opplæring og erfaring.

Lengre ned i lia står hogsmaskina parkert. Tor Erling Vik lurer på om det er økonomi i å la slike maskiner stå uvirksomme i to måneder.
Tor Erling Vik i nedre ende av ei røys med tømmer på rundt 200 kubikk som er ødelagt som sagtømmer. Tømmeret har ligget i et par måneder, men Allskog lover å hente det ut.
Tor Erling Vik mener han har kjørt vekk godt over 100 kubikk med masse som er vasket ned fra tømmerdrifta i nærheten. Massen har han tippet her.
Tor Erling Vik forventet kjøreskader da det skulle tas ut skog hos ham. Men disse skadene overgår det han kunne forestille seg. For hver dag det regner renner stadig mer masse bort. Lastbæreren i høgre bildekant har stått der den står i et par måneder.