Stormens herjinger gikk utover både skog og sommerfjøs