Helsedirektoratet innvilger søknaden fra Rauma kommune om tilskudd til Rask psykisk helsehjelp. For 2017 får kommunen et tilskudd på inntil halvanna million kroner. Det er hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste som står bak søknaden. Helsedirektoratet har mottatt 32 søknader, hvor 13 av disse har fått tilskudd.