Rus og psykiske plager rammer ofte hele familien. De pårørende står i en krevende situasjon og får ofte mange roller som kan føre til belastning og fare for helseskader.

– Derfor kjører vi i gang med et nytt kurs for denne litt glemte gruppen, forklarer Anne Guri Bækken.

Samarbeid

Med seg har hun, som også tidligere, Vestnes kommune.

– Det er tredje gangen vi holder slikt kurs nå. Vi bytter på å holde det annenhver gang i Vestnes, forteller Kari Opstad, som jobber med psykisk helse(vern) i Vestnes kommune.

Med seg på laget har de også Hallvard Grebstad, psykiatrisk sjukepleier i Vestnes kommune, og Kolbjørn Gjære, rådgiver i kompetansesenteret Rus i Midt Norge -KoRus.

– Kurset er lagt opp etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, og KoRus har utarbeidet kursmanualen for dette kurset som  og går over 6 kurskvelder. Hver kveld har et eget tema og vi har innleid fagpersoner som holder foredrag samt en person  som forteller sin historie rundt det. Etterpå blir det samtaler og spørsmål, forteller Grebstad.

– Vårt mål hver kveld, er at kursdeltakerne skal få et redskap til å styrke seg selv på. En mestringsstrategi, forklarer Bækken.

Lytte og lære

Kurslederen påpeker at det ikke er snakk om å utlevere seg selv og sine problemer, men komme for å lytte og lære.

– Vi har erfart at det er en høy terskel for å melde seg på. Ikke alle vil snakke om seg selv. Vi prøver å ivareta alle på en god måte og derfor har vi også mange kursledere, og deler kursdeltakerne opp i små grupper, forklarer Bækken.

På det første kurset for tre år siden, var det 23 deltakere. I fjor var det 12 deltakere.

– Det er mer en naturlig størrelse for oss. Vi har noen påmeldte allerede og kurset blir satt i gang når det er nok deltakere, sier Bækken.

De påpeker at de som har vært på kurs, er glad for at de ble med.

– Det er en god opplevelse å få møte folk i samme situasjon. Det er lett å glemme seg selv når man har noen man må hjelpe, sier Grebstad.

– Jeg vil bare si til slutt at det er flott å oppleve hvor samkjørt Vestnes og Rauma er på dette. Et flott eksempel på samarbeid over kommunegrensene, sier Kolbjørn Gjære.