Fødselstallene for 2014 er heller ikke særlig høyere; kun 67 barn ble født i Rauma i fjor. Det er det laveste fødselstall på mange år.

Ifølge liste over fødte de siste ti åra, som vi har fått tilgang til gjennom jordmor Astrid Mære Svensen, var det lavest antall fødte i Rauma i 2007. Da ble det født 65 barn i Rauma. Det høyeste fødselstallet vi hadde var i 2011. Da ble det født 94 barn i kommunen.

– Så langt i år er det ventet å bli født 64 barn. Jeg har ikke fått inn så mange desemberbarn enda, og vet først om en måned eksakte tall for i år, opplyser hun.

Tallene for de siste 10 åra er følgende:

2005: 69

2006: 74

2007: 65

2008: 76

2009: 66

2010: 81

2011: 94

2012: 78

2013: 79

2014: 67