Tirsdag var det generalforsamling i Rauma Energi, og årsrapporten for selskapet ble gjennomgått. Til tross for lite nedbør ble resultatet godt i fjor.

14,8 millioner i overskudd etter skatt og 9 millioner kroner i utbytte til Rauma kommune ble fasiten for 2014.

- Det ble et veldig greit resultat, og vi klarer å opprettholde et godt resultat til tross for at det var et tørrår, forklarer administrerende direktør Alf Vee Midttun.

Han forteller at en av grunnene til at det har gått så bra for selskapet er at datterselskapene, Rauma Energi Kraft AS, Rauma Energi Bredbånd AS og Rauma Energi Eiendom AS, har gått bra.

- Særlig med tanke på at kraftprisen sank, så har vi klart oss bra, sier han.

Direktøren trekker spesielt fram lavt sjukefravær som en styrke i fjoråret.

- Sykefraværet i selskapet har blitt redusert fra 5,4 til 3,3 % siste år. Det er vi selvsagt veldig gledelig utvikling, sier han.

Åpner nytt kraftverk

Hvordan 2015 blir er det ennå for tidlig å si noe om.

- Vi er avhengige av at strømprisen stabiliserer seg. En ytterligere nedgang vil gi utslag på bunnlinja, forklarer han.

På den positive siden står Herje kraftverk snart klar til bruk, og vil bli tatt i bruk i løpet av måneden.

- Det vil ha en positiv effekt, ikke minst på grunn av ordningen med grønne sertifikater, som er en premiering av ny, miljøvennlig kraftproduksjon. som betyr at vi får subsidier på strømmen vi selger herfra. Det er gode inntekter for oss.

- Hva er den største utfordringa for dere i tida som kommer?

- Det er nok helt klart Reiten-rapporten. Dersom det går igjennom, vil vi kanskje måtte skille ut nettvirksomheten, som vi har monopol på, fra strømsalget. Da blir det både et selskapsmessig skille og et funksjonelt skille, som heller ikke kan ha felles ansatte. Det ville være svært fordyrende for oss, forklarer han.