foto
Odd Erik Rønning og Kristine Rønning er vertskap og arbeidsgivere på Hotel Aak. En stor del av staben består av friluftsinteresserte tilflyttere, her representert ved Charlotte Johansen, Ragni K. Odeen, Eira Granviken Midtgaard, Othilie Hansebakken og Håvard Dalen.Foto: Foto: Kjetil Svanemyr

Aktivt friluftsliv er viktigere enn jobben