En oversikt Åndalsnes Avis har laget viser at det er magert med muligheter for den som drømmer om et småbruk på landet - eller en fullskala gard, for den del.

Landbrukseiendommer har, blant annet i Rauma, vært tema når diskusjonen om til- og fraflytting fra kommunen kommer opp. Nordveggen AS har et prosjekt gående som tar sikte på å registrere gardsbruk i Rauma, og dernest finne fram til gardsbruk som ikke er bebodd, ikke i drift, eller begge deler. En del av målet er å finne ut om det kan være aktuelt for eierne å selge.

- Prosjektet er ikke sluttført enda, forklarer Raymond Talberg i Nordveggen AS, som derfor ikke kan si så mye annet om saka enn at det har blitt foretatt en registrering av gardsbruk.

- Det stemmer, sier Jostein Reiten, som har stått for registreringa av alle bruk med gardsnummer mellom 32 og 63.

Han fant rundt 150 landbrukseiendommer, med smått og stort. Dette inkluderer alt fra dem som er i full drift til det motsatte. Men annet enn å registrere at en del av eierne har adresse andre steder enn på bruket, har Reiten ikke gjort foreløpig.

- Det kan godt hende et gardsbruk både er bebodd og i drift, sjøl om ikke eieren bor der, sier Reiten.

Før Nordveggen AS får sluttført prosjektet sitt er det derfor vanskelig å si noe om potensialet når det gjelder tilgjengelige gardsbruk for innflyttere. Men bare ett gardsbruk i Rauma og ti i hele fylket må sies å være svært lite, og det sier noe om hvor vanskelig det i praksis er å oppfylle drømmen om "et liv på landet".

På kartet kan du klikke på punktene og se hvilke bruk som er til salgs. Dataene er hentet fra finn.no.

Ifølge eiendomsmekler i Eiendomsmegler 1, Nancy Folkestad Pedersen er det bare unntaksvis at gardsbruk som er til salgs på det åpne markedet ikke legges ut på finn.no.