I kommunestyret i mai ble det vedtatt at «Rauma kommune inngår forhandlinger med RIR om inntreden i selskapet og med NIR om konsekvenser av oppsigelse av deltakerforholdet».

Flere har stilt spørsmål om hva dette betyr for J.O. Moen, som i dag står for innhenting av søppel og drift av miljøstasjonen i Rauma. I dag er Rauma medlemmer av Nordmøre Interkommunale renovasjonsselskap (NIR).

– Sånn som det er i dag er det opp til den enkelte kommune hvordan de vil sørge for hentingen av avfall. Noen kommuner gjør dette selv, mens andre har det ut på anbud. I Rauma har J.O. Moen vunnet dette anbudet, forklarer rådmann Toril Hovdenak.

J.O. Moen har også vunnet anbudet på å drifte miljøstasjonen.

Hun mener at selv om man blir i NIR er dette ingen garanti for at J.O. Moen skal fortsette å hente søpla vår.

– Kommunen er pålagt å lyse dette ut på anbud med jevne mellomrom, og kan ikke favorisere en lokal aktør, sier hun.

– NIR må endre seg

I saksutredningen før kommunestyret argumenterte Hovdenak at det er større usikkerhet knyttet til framtiden i NIR, enn om man velger overgang til Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR).

– Det er urealistisk at NIR skal fortsette sånn som de har gjort. Det er umulig hvis de skal møte de økte kravene til gjenvinning. I dag er det veldig ulike løsninger i de ni medlemskommunene. Skal de greie å møte kravene må de lage likere og mer strømlinjeformede løsninger.

Hun mener at NIR rett og slett må bli likere RIR i framtida.

– Dette har også NIRs ledelse selv gitt uttrykk for. Det er usikkert hva som blir utfallet av dette. RIR er i større grad ferdig med den jobben, og vi vet mer hva vi får, sier Hovdenak, som legger til at NIR nå er i forhandlinger med sammenslåing og samarbeid mot Trøndelag.

– Mye av det NIR-kommunene i dag gjør hver for seg, gjør RIR samlet.

Hun har tidligere uttalt at det for abonnentene vil bli omtrent det samme uansett hvilket renovasjonsselskap vi er en del av.

– Det vil uansett bli en løsning med fire dunker og plastinnsamling. Prisen blir også omtrent lik for innbyggerne, sier hun.

Anbudsområder

I RIR er det de selv som organiserer avfallsinnhenting, ikke kommunen.

– Etter konkursen med RenoNorden organiserer de nå innhenting selv, forklarer Toril Hovdenak.

– Kan RIR velge å lyse ut Rauma som et eget anbudsområde, eller blir det automatisk et større område for anbudet?

– Det er absolutt mulig å dele inn i mindre områder. Etter erfaringene med å utlyse alt i ett anbud, er det kanskje til og med naturlig at de gjør det, sier Hovdenak.

NIR har vedtatt å gå inn i ettersorteringsanlegget Sesam i Trøndelag, og Rauma kommune må bestemme seg før september om de vil være med videre. Dette er grunnen til at Rauma kommune nå vurderer fremtidig organisering.

– Med inntreden i Sesam vil Rauma kommune forplikte seg til å levere sitt restavfall til dette anlegget i framtida. Spørsmålet er da om kommunen bør avvente og se om det vil bli bygget et ettersorteringsenlegg som ligger nærmere oss enn anlegget i Trondheim vil gjøre. Dette kan i så fall gi lavere transportkostnader og lavere renovasjonsgebyr til kommunens innbyggere i fremtida, sier Hovdenak.

– Vi er kjent med at ÅRIM nå jobber med å utrede bygging av et slik anlegg i Ålesund. RIR har valgt å sitte på gjerdet når det gjelder ettersortering nettopp som følge av dette. RIR har også gjennomført andre grep til økt gjenvinning som gjør at de kan vente litt med det, forteller hun.

– Garantert å ha miljøstasjon

Hovdenak forsikrer om at det vil fortsette å være miljøstasjon på Åndalsnes i framtida.

– Alle RIR-kommunene har miljøstasjon. I noen kommuner drives den av RIR og i noen kommuner kjøper de denne tjenesten av en privat aktør. Så at det er helt utenkelig at det ikke blir miljøstasjon i Rauma i framtida. Arbeidsplassene blir her, selv om vi ikke vet hvem som skal drive den, sier hun.