Solcellepanel på bygg og utvalgte ledige landareal i Møre og Romsdal kunne gitt en strømproduksjon på 14 TWh per år. Solenergien ville da alene gjort fylket selvforsynt med elektrisk kraft.

Dette viser beregninger utført av Multiconsult på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune. Multiconsult bruker begrepet «teknisk potensial» om tallet på 14 TWh (terrawattimer), med forutsetning av at alt av bygg og gråareal blir utnyttet.

14 TWh er 1 TWh mer enn det som var samlet årlig kraftforbruk i 2021 i Møre og Romsdal, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB). Begrepet gråareal er ifølge rapporten jordbruksareal som antas å være ute av drift, nedlagte deponi og parkeringsområder.

I 2021 ble det i Møre og Romsdal produsert 7,6 TWh elektrisk kraft. Forbruket var på 13,3 TWh. Norge produserte 157 TWh elektrisitet i 2021.